Süt Fabrikaları:

Hijyenin çok büyük bir önem taşıdığı süt fabrikalarında mayalama, dinlendirme, paketleme, yoğurt-ayran dolum ve inkübasyon alanlarında ortamda imalat için gerekli ısı ve nem dengesini sağlayarak havalandırma sistemi dizayn etmekteyiz. Havalandırma ihtiyaçlarının belirlenmesi, ısıtma ve soğutma yüklerinin hesabı ve buna istinaden gerekecek ekipman seçimleri firmamızın profesyonel ekibi tarafından yapılmakta ve tüm sistem gereksinimi tarafımızca titizlikle dizayn edilmektedir.

Et Fabrikaları:

Büyükbaş, küçükbaş ve tavuk kesimhanelerinde ve ileri işleme tesislerinde ortamın soğutma sistemi ile paralel olarak alışacak hijyenik havalandırma sistemlerinin proje ve taahhüdünü gerçekleştirmekteyiz.

Çikolata ve Unlu Mamuller:

Organik maddeler ile tozlu ve yapışkan imalatın yapıldığı her türlü tesiste çalışma ortamı ve doğa için zararlı olabilecek bir çok toz, duman ve kokunun filtrasyon sistemlerinin projelendirmesini yaparak değerli müşterilerimize taahhüt hizmeti vermekteyiz. Toz toplama ve diğer fiiltrasyon projelerini dizayn ederken ortamın patlama risklerini titizlikle analiz eder, Avrupa standartlarında yüksek debili ya da yüksek vakumlu ATEX toz emiş sistemlerini müşterilerimize sunmaktayız.

Kaynaklı İmalat Tesisleri:

İmalat sırasında kaynak, kesim ve taşlama işlemi yapılırken ortaya çıkan, insan sağlığını olumsuz etkileyen toz ve dumanların filtrasyonunu yapmaktayız. Bu projeleri ele alırken mahalde detaylı bir çalışma yaparak müşterilerimize merkezi sistem olarak RoomCleaning, Push-Pull, filtre ve akrobatlar ile çözümler sunmaktayız. Kaynak dumanı filtrasyonu projelerimizde değerli müşterilerimizin istekleri doğrultusunda DIN 15013 normunda W3 sertifikası bulunan ekipmanları kullanmakta ve emisyon olarak doğaya zarar vermeyecek sistemler dizayn etmekteyiz.

Talaşlı İmalat Tesisleri:

CNC tezgahlarda kesim sırasında oluşan yağ buharının filtrasyonu ve mahalde solunabilir bir ortamın oluşturulabilmesi konusunda firmamızın müşterilerine sunduğu çözümler bulunmaktadır. Gerek birebir gerekse merkezi sistemleri dizayn edip işletme maliyetlerini minimum sevide tutacak yağ buharı Filtrasyonu projelerinin taahhüdünü gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanında tezgahlarda oluşan 30mm ve altı büyüklükteki talaş partiküllerinin yüksek vakum ile temizlenmesi amacıyla merkezi ve birebir sistemlerin proje ve taahhüdünü gerçekleştirmekteyiz.

Dökümhane ve Çelikhaneler:

Madenin ergitilmesi, tretmanı ve döküm hatlarında oluşan yüksek yoğunluktaki gaz bulutunun filtrasyonu, kum tesisinde bant döküşleri poligon elek, elevatör, mikserde oluşan tozların filtrasyonu ve kalıp bozma sırasında oluşan nemli tozun filtre edilmesinde faaliyet göstermekteyiz. Genel olarak yüksek emiş kapasitesi olan bu sistemlerin dizayn edilmesi sırasında kullandığımız enerji verimli ileri teknoloji ürünü filtre cihazlarımız yüksek emisyona sahiptir.

Konfor Projeleri:

Genel anlamda konforun ön planda olduğu, ofis, alışveriş merkezleri, plazalar, spor aktivite merkezleri, yüzme havuzları v.s gibi tesislerde komple mekanik tesisat üzerine ısıtma, soğutma havalandırma ve yangın tesisatı proje ve taahhüdü yapmaktayız. Dizayn ve uygulama yapmış olduğumuz projelerimizde müşterilerimizin beklentilerini doğru olarak analiz ederek, fiyat performans endeksi yüksek sistemler kurmaktayız. Avrupa ve Dünya standartlarında tesisat mühendisliği esaslarını projelerimizde uygulamakta ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak için tüm çalışmaları yapmaktayız.